Trzy wydarzenia zaplanowano w Rzymie...

20 wrzesień 2019

Trzy wydarzenia zaplanowano w Rzymie z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przypadającego w październiku. Ogłosił go papież Franciszek w 2017 r., aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej do ludzi nieznających jeszcze Chrystusa. https://www.niedziela.pl/artykul/45404/Nadzwyczajny-Miesiac-Misyjny 

Top