Kiedy uderza się w nasze uczucia religijne...

11 maj 2019

„Kiedy uderza się w nasze uczucia religijne, trzeba przebudzenia, jednego mocnego frontu działania” - powiedział w Szczepanowie biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas odpustu ku czci św. Stanisława. https://www.niedziela.pl/artykul/42649/Bp-Jez-trzeba-przebudzenia-kiedy-uderza 

Top