Diecezja Warszawsko-Praska zaprezentowała dokument...

28 wrzesień 2018

Diecezja Warszawsko-Praska zaprezentowała dokument, którego celem jest zapobieganie przestępstwom wobec dzieci i młodzieży, w tym wykorzystywania na tle seksualnym. Zapowiedziano również powstanie publikacji regulującej umiejętne korzystanie z mediów społecznościowych przez osoby świeckie i duchowne. http://niedziela.pl/artykul/38112/Bp-Kaminski-przepraszam-tych-ktorzy 

Top