Do wyzwolenia od „ducha świata” i pójścia za „szaleństwem krzyża” zachęcił...

13 wrzesień 2018

Do wyzwolenia od „ducha świata” i pójścia za „szaleństwem krzyża” zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty, nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 6,27-38) podkreślił, że życie szczęśliwe, jakie proponuje nam Pan Bóg to droga Błogosławieństw i uczynków miłosierdzia. http://niedziela.pl/artykul/37822/Franciszek-u-sw-Marty-stylem 

Top