Od dzisiejszego Konsystorza, 28 czerwca, na którym...

28 czerwiec 2018

Od dzisiejszego Konsystorza, 28 czerwca, na którym nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego otrzymają insygnia kardynalskie Kolegium liczy 226 członków, w tym 125 mających prawa wyborcze i 101 nieelektorów. http://niedziela.pl/artykul/36419/Nowi-kardynalowie 

Top