Informacje z www.JezusNaStadionie.pl (751)

Informacje Jezus na Stadionie – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi wiadomość o nowościach umieszczanych na stronie www.JezusNaStadionie.pl Jest to intencja w jakiej odprawiana jest danego dnia Msza Święta, oraz powiadomienia o newsach i artykułach, które pojawiają się regularnie na stronie.

np. Intencja na 14.09.2015 r. Msza Święta o światło Ducha Świętego na dobre przygotowanie konferencji głoszonych podczas wieczorów uwielbienia, które raz w miesiącu będą się odbywały w katedrze warszawsko – praskiej, przy ul. Floriańskiej 3. Ps. Dziś także nowa inspiracja na stronie www.JezusNaStadionie.pl

Intencja na 22.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. To, co możesz zrobić na początku dnia, to prosić Boga o światło na każdą kolejną sekundę życia. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 21.03.2018 r. – Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy. www.jezusnastadionie.pl

Ps. Szczególnie ważne gesty miłości zaczynają się od poranka, ponieważ one nadają smak całemu dniu. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 20.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Jako chrześcijanie powinniśmy być takimi ludźmi, że gdy rano się budzimy, to całe piekło drży. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 19.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Nadzieja pozwala rozpocząć nowy dzień z choć małą iskierką optymizmu. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 18.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Kiedy człowiek zaśpi i nie wstanie na wyznaczoną godzinę, to jeszcze nie powód, aby nie uwielbić Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 17.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Nie ma takiej łaski, której nie chciałby udzielić Bóg, jeśli ona byłaby potrzebna do zbawienia człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 16.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu ekipy Jezus na Stadionie w Toruniu.

Ps. Gdy dajemy Bogu szansę na to, by rano do nas przemówił przez Pismo Święte pozwalamy Mu, by pokazał nam już na początku dnia to, czego sami nie widzimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 15.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu wspólnoty św. Pawła w Koszalinie.

Ps. Kiedy na początku dnia spotykam się ze Słowem Bożym, spotykam się z samym Chrystusem. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 14.03.2018 r. – Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy. www.jezusnastadionie.pl

Ps. Im głębsza jest nasza bliskość z Bogiem, tym bardziej od początku dnia wiemy co mamy robić. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 13.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu z Timem Guenardem w Pile, autorem książki „Silniejszy od nienawiści”.

Ps. Dobrze jest na początku dnia pytać Boga o to, co On chce abyśmy zrobili. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 38
Top