Wakacyjne Warsztaty Komunikacji i Porozumienia

05 czerwiec 2018

Wakacyjne Warsztaty Komunikacji i Porozumienia. Czas: 23 - 28 czerwca 2018 r. (sobota – czwartek). Miejsce: Dom rekolekcyjny, Sucha na Pomorzu. Potrzeba więzi międzyludzkiej należy do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka obok takich, jak pożywienie, woda, czy dach nad głową. Jako ludzie, aby się rozwijać i żyć pełnią, potrzebujemy dobrych, głębokich więzi z innymi, jak również ze sobą samym. Przedmiotem wakacyjnych warsztatów będzie jeden ze środków budowania owych więzi, mianowicie sposób, w jaki rozmawiamy. Będziemy poznawać i wzmacniać umiejętności komunikacyjne kluczowe w relacjach. Będziemy uczyć się świadomej komunikacji, sposobów zapobiegania konfliktom, poznawać siebie samych w sytuacjach komunikacyjnych i innych. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy amerykańskiego psychologa dr Marshalla Rosenberga. Szczegółowe informacje: http://www.sucha.jezuici.pl/index.php?page=skupienie-dla-malzenstw

Jeśli możesz to przekaż dalej tą wiadomość, może to komuś pomoże w drodze duchowej - to będzie mały wkład w niesienie Jezusa przez Ciebie.

Ekipa Projektu 4800 sekund pozytywnego przekazu

i Fundacji SMS Z NIEBA

pozytywnego.pl

www.smsznieba.pl

Top