31.10.2017 r.

19 październik 2017

św. Faustyna „Jezus: Z jaką miłością zbliżasz się do mnie, z taką miłością zbliżaj się do każdej z sióstr, a cokolwiek czynisz im – mnie czynisz”. (285)

Top