28.10.2017 r.

19 październik 2017

św. Faustyna „Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie”. (280)

Top