Pragnę, żeby obraz ten...

02 listopad 2023

„Pragnę, żeby obraz ten był publicznie uczczony”. (414)

Top