31.05.2017 r.

12 czerwiec 2017

św. Faustyna „Po tych oczyszczeniach i próbach Bóg obcuje w duszy w sposób szczególny, jednak dusza nie zawsze współpracuje z tymi łaskami”. (121)

Top