26.05.2017 r.

12 czerwiec 2017

św. Faustyna „O, jak niepowetowaną szkodę przynosi niezachowanie milczenia. Wiele się krzywdy wyrządza bliźnim, ale najwięcej – to własnej duszy”. (118)

Top