Ojczyzno moja, ile ty...

01 listopad 2021

„Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie”. (1188)

Top