Pan Jezus dał mi...

02 czerwiec 2021

„Pan Jezus dał mi poznać, jak bardzo Mu jest miła dusza, która żyje wolą Bożą, przez to oddaje Bogu największą chwałę”. (821)

Top