św. Faustyna:Kiedy widzę bojaźliwość...

01 październik 2020
św. Faustyna:
""Kiedy widzę bojaźliwość jakiego kapłana, to wtenczas nie otrzymuję żadnego uspokojenia wewnętrznego, toteż postanowiłam sobie, że tylko przed kierownikiem będę się starała odsłaniać swą duszę we
wszystkim, od rzeczy największej do najdrobniejszej, i trzymać się ściśle jego wskazówek."" (653)

Top