św. Faustyna (...) przyjmuję...

01 marzec 2020
św. Faustyna „(...) przyjmuję z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki, i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaje im wszystkie moje pociechy w duszy, które płyną z obcowania z Bogiem”. (309)

Top