22.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

św. Faustyna „Godzina święta. W tej godzinie adoracji poznałam całą przepaść swej nędzy. Wszystko cokolwiek mam w sobie dobrego, Twoim jest Panie. Ale dlatego, żem tak nędzna i mała, mam prawo liczyć na nieskończone miłosierdzie Twoje”. (237)

Top