10.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

św. Faustyna „Składając śluby wieczyste wcale nie jestem doskonałą zakonnicą – nie, nie. Ja jestem w dalszym ciągu maleńką i słabą nowicjuszką Jezusową i starać się będę o doskonałość, jako w pierwszych dniach nowicjatu, i starać się będę o takie usposobienie w duszy, jakie miałam w pierwszy dzień, w którym to się dla mnie otwarła furta klasztorna”. (228)

Top