07.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

św. Faustyna „W cierpieniach zachowywać spokój i równowagę, w chwilach ciężkich uciekać się do ran Jezusa. W ranach Jezusa szukać pociechy, ulgi, światła, umocnienia”. (226)

Top