14.03.2019 r.

11 marzec 2019

św. Faustyna „O Panie, widzę dobrze, że życie moje od pierwszej chwili, kiedy dusza moja otrzymała zdolność poznania Ciebie, jest ustawiczną walką, i to coraz zaciętszą”. (91)

Top