10.10.2018 r.

28 wrzesień 2018

św. Faustyna „Nic nie rozumuje w życiu wewnętrznym, nic nie rozbieram – jakimi drogami mnie duch Boży prowadzi, wystarcza mi to, że wiem, że jestem kochana i ja kocham”. (293)

Top