30.06.2018 r.

04 czerwiec 2018

św. Faustyna „W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiłam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O, niepojęta to katusza! Jak strasznie Jezus cierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy się spotkanie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie?” (188)

Top