28.06.2018 r.

04 czerwiec 2018

św. Faustyna „Powiedział mi dziś Jezus: „Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją męką. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia”. (186)

Top