31.05.2018 r.

28 kwiecień 2018

św. Faustyna „Kiedy Pan sam chce być przy duszy i prowadzić ją, usunie wszystko co zewnętrzne”. (149)

Top