13.03.2018 r.

06 marzec 2018

św. Faustyna „Napisz zaraz, co słyszysz: Jestem Panem w istności swojej i nie znam nakazów ani potrzeb. Jeżeli powołuję stworzenia do bytu – jest to przepaść miłosierdzia mego”. (85)

Top