W nocy Pan przemówił (2207)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Msza Święta w intencji Panu Bogu wiadomej (w sprawach dotyczących naszej Ojczyzny).

Msza Święta w intencji Panu Bogu wiadomej (w sprawach dotyczących naszej Ojczyzny).

Msza Święta w intencji Panu Bogu wiadomej (w sprawach dotyczących naszej Ojczyzny).

Msza Święta w intencji katechetów, aby byli realnymi świadkami wiary, którą głoszą.

Msza Święta dziękczynna za Misje Parafialne, które dziś kończą się w Koszalinie, w parafii Ducha Świętego – za wszystkich uczestników oraz prowadzących.

Msza Święta w intencji rodzin, które są w potrzebie, oby odnalazły niezbędną pomoc i wsparcie, aby dzieci mogły rozwijać się w zdrowym i pogodnym środowisku.

Msza Święta w intencji wszystkich osób bezrobotnych, aby znalazły potrzebną pracę, niezbędną do godnego życia.

Msza Święta w intencji misji i misjonarzy, którzy głoszą Dobrą Nowinę i posługują w różnych częściach świata.

Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane oraz tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl

Msza Święta o światło Ducha Świętego, w związku z przygotowaniami do kolejnych Rekolekcji Narodowych.

Top