Dzień św. Hieronima ma...

29 sierpień 2022
Dzień św. Hieronima ma nam zawsze przypominać, na ile Biblia stała się księgą naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top