Nikt nie zbawia się...

31 sierpień 2023
„Nikt nie zbawia się sam, to znaczy ani jako pojedyncza osoba, ani o własnych siłach”. – Franciszek
Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (pkt 113)

Top