Tak więc wszelkie stworzenie...

26 wrzesień 2022
„Tak więc wszelkie stworzenie jest przedmiotem czułości Ojca, który wyznacza mu miejsce w świecie”. – Franciszek
Encyklika Laudator Si – W trosce o wspólny dom (pkt 77)

Top