18.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

„Duch jest tym, który wprowadza nowość, który wprowadza w ruch sytuację, aby iść naprzód, który stwarza nowe przestrzenie...” Franciszek
Więcej:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/swmarta_08052015.html

Top