Posłuszeństwo Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła...

04 listopad 2017

Posłuszeństwo Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła w przeżywaniu i podejmowaniu swojej misji to jest dar dany przez Boga. Każdemu przynależącemu do Kościoła wystarczy przyjąć tę łaskę.  ks. Rafał Jarosiewicz

Top