Miłość do Pana Boga...

01 listopad 2021
Miłość do Pana Boga nigdy nie powinna prowadzić do krzywdy wyrządzanej drugiemu człowiekowi, gdy do niej prowadzi przestaje być miłością. ks. Rafał Jarosiewicz

Top