Gdy Duch Święty mówi...

27 wrzesień 2021
Gdy Duch Święty mówi do nas, oprócz zgodności treści z Ewangelią, pokazuje nam, w zrozumiały dla nas sposób, nowe spojrzenie na Ewangelię. ks. Rafał Jarosiewicz

Top