Aby w ewangelizacji móc...

29 marzec 2021
Aby w ewangelizacji móc zrobić kolejny krok wiary, należy nie tylko usłyszeć, czego Bóg od nas oczekuje, w jaki sposób chce, abyśmy to zrobili, jakimi metodami, przy zastosowaniu jakich środków, ale należy także dokładnie to wykonać. Słowo Boże mówi: Błogosławieni, którzy słuchają Słowa, i zachowują je wiernie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top