Patrzenie z wiarą na...

01 marzec 2020
Patrzenie z wiarą na Słowo Boże nie tylko pomaga w przyjęciu tego Słowa, ale także rozwija wiarę. ks. Rafał Jarosiewicz

Top