04.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

Dążenie do celu nigdy nie powinno zakładać łamania własnych zasad. ks. Rafał Jarosiewicz

Top