Sposobem na duchowy wzrost...

04 lipiec 2019

Sposobem na duchowy wzrost jest zaangażowanie w Boże sprawy. ks. Rafał Jarosiewicz

Top