Za niektórymi sprawami musimy chodzić wiele...

04 lipiec 2019

Za niektórymi sprawami musimy chodzić wiele razy, aż zostaną załatwione. ks. Rafał Jarosiewicz

Top