Kiedy jesteśmy nastawieni na słuchanie Boga...

02 styczeń 2019

Kiedy jesteśmy nastawieni na słuchanie Boga, w każdej okoliczności naszego życia, dajemy Bogu szansę, aby przemawiał do nas przez wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

Top