Zadawanie Bogu pytań...

20 czerwiec 2018

Nieustanne zadawanie Bogu pytań ma być połączone z nasłuchiwaniem Go. ks. Rafał Jarosiewicz

Top