Podejmowanie decyzji...

26 maj 2018

Podejmowanie decyzji jest naśladowaniem Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Top