Miłość Maryi do Boga sprawia, że...

27 kwiecień 2018

Miłość Maryi do Boga sprawia, że jest Ona kobietą wolną od ludzkich opinii. ks. Rafał Jarosiewicz

Top