Patrzenie na życie...

05 kwiecień 2018

Patrzenie na życie przez karty Ewangelii uwalnia nas z lęku o przyszłość. ks. Rafał Jarosiewicz

Top