Dziś mężczyzna nie rozumie wagi swego ciała...

03 styczeń 2018

„Dziś mężczyzna nie rozumie wagi swego ciała, świętości swego ciała, zadań swego ciała, ponieważ narząd, który nie jest narządem seksualnym, jest narządem rozrodczym, seksualne jest całe ciało mężczyzny, pięta i nos też są seksualne”. Wanda Półtawska

Top