Każdy z nas ma...

01 czerwiec 2022
„Każdy z nas ma szczególne powołanie od Pana. Pan ma szczególny cel dla każdego z nas, i my potrzebujemy dowiedzieć się, co to takiego jest”. Charles Whitehead

Top