Do mężów: Osoby wierzące...

29 marzec 2021
Do mężów: „Osoby wierzące w Boga dzięki kulturze, w której centrum jest religia katolicka (ukazująca akt małżeński jako czas spotkania z Bogiem i współmałżonkiem), umieją przekroczyć swoje biologiczne uwarunkowania i przezwyciężyć pojawiające się trudności okresu niepłodnego. Praktyka duszpasterska pokazuje, że takie podejście bardzo szybko otwiera wierzących małżonków na siebie. Mężczyźni stają się bardziej troskliwi i zwracają większą uwagę na przeżycia żon. Kobiety bardziej angażują się w życie seksualne i uświadamiają sobie jego wagę. Wierzącym małżonkom pomaga wspólna modlitwa (niekoniecznie bezpośrednio poprzedzająca współżycie), podczas której zapraszają Boga w ten święty czas, proszą Go o zdolność obdarowania się i cieszenia sobą, powierzają się Bożej opiece i oddają Bogu swoją zgodę na przyjęcie poczętego życia, gdyby taka sytuacja się pojawiła. W ten praktyczny sposób realizuje się sakrament małżeństwa – ciała dwojga ludzi tworzą widzialny znak jedności i miłości otwarty na spotkanie z Bogiem”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap

Top