Małżeństwo to konsekwentnie realizowana...

01 czerwiec 2020
„Małżeństwo to konsekwentnie realizowana decyzja, plan na życie swoje i tych, za których podejmuje się odpowiedzialność. To także cel, którym jest szczęśliwe życie rodziny tu, na ziemi, oraz szczęście wieczne osiągnięte dzięki właściwej drodze, której mężczyzna, mąż i ojciec nadaje kierunek”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

Top