Poziom każdej cywilizacji jest...

01 maj 2020
„Poziom każdej cywilizacji jest determinowany w dużej mierze przez jej kobiety. Kiedy mężczyzna kocha kobietę, pragnie stać się jej godnym. Im bardziej jest cnotliwa, im bardziej szlachetny ma charakter, im bardziej jest oddana prawdzie, sprawiedliwości i dobroci, tym większe muszą być starania mężczyzny, aby stać się jej godnym”. abp Fulton Sheen

Top