Pornografia to duży problem, ale Jezus Chrystus jest wszechmocny...

02 wrzesień 2019

„Owszem, pornografia to duży problem, ale Jezus Chrystus jest wszechmocny. On pokonał grzech i śmierć, On Publikacja i metadanemoże zgładzić grzech poprzez Swoją łaskę. Nigdy nie rozpaczaj, nigdy nie trać wiary w moc i łaskę Boga”. Sam Guzman

Top