Wszystko to, co ślubują sobie małżonkowie...

05 sierpień 2019

„Wszystko to, co ślubują sobie małżonkowie: „wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”, możliwe jest tylko w wymiarach „pięknej miłości”. Pięknej miłości można nauczyć się tylko przez modlitwę”. Św. Jan Paweł II

Top